مقاله درباره معایب و محاسن بروکراسی درون سازمانی

8,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله درباره معایب و محاسن بروکراسی درون سازمانی
 • کد فایل: 10092
 • قیمت: 8,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 86 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1943 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: word
 • تعداد صفحات: 25 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل


فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:25

 
قسمتی از متن فایل دانلودی:

معایب و محاسن بروکراسی درون سازمانی
مقدمه
در حالی كه فایول و تیلور با مسائل مدیریت دسته و پنجه نرم می كردند یك جامعه شناس آلمانی به نام ماركس وبر برای ساختارهای اختیار، تئوری خاصی تدوین می كرد كه در آن نوعی سازمان را به نام بروكراسی مشخص می ساخت.
جنبه های متفاوت بروكراسی تعریف نقش ها در یك سلسله مراتب بود كه در آن، كاركنان بر پایه لیاقت منصوب شوند، از قوانین تبعیت كنند و رفتاری بی طرفانه داشته باشند.

اصطلاح بروكراسی در معانی مختلفی به كار برده می شود و همین، موجب درك نادرست از معانی واقعی آن شده است. مشهورترین معانی آن عبارتند از: بروكراسی، تشریفات زائد است یعنی كاغذ بازی و مقررات اضافی كه موجب از بین رفتن كارایی می شود. این معنی منفی كلمه است.              
بروكراسی، دستگاهی اداری است، یعنی همه ابزار و امكانات دولت مركزی و محلی. این معنا، مشابه تشریفات زائد است.              
بروكراسی، نوعی شكل سازمانی است، دارای ویژگی های مشخص از قبیل سلسله مراتب اختیار و  نظام مقررات (ماكس وبر)
ماكس وبر از نظر تاریخی همزمان با فایول و تیلور، از نخستین پیشگامان تفكر مدیریت بود كه پیش از این از آنها سخن گفته شد. اما برخلاف آنها، وبر یك دانشگاهی بود نه یك مدیر اجرایی. علاقه او  به سازمان ها و ساختار اختیار در آنها سرچشمه گرفت.
او می خواست بداند چرا كاركنان سازمانی از افراد ما فوق پیروی می كنند. مشاهدات مطالعات و نتیجه گیریهای او، برای نخستین بار در 1947از زبان آلمانی ترجمه و انتشار یافت.
در این نوشته كه به نام تئوری سازمان اجتماعی و اقتصادی بود او واژه بروكراسی را برای ترویج نوعی سازمان كه كما بیش عملاًدر هر موسسه خصوصی و عمومی وجود دارد به كار برد.
وبر با تجزیه و تحلیل سازمان ها 3 نوع اختیار مشروع را شناسایی می كند:            
 • سنتی 
 • كاریز ماتیك
 • عقلایی یا قانونی

نخست لازم است بدانیم منظور از اختیار مشروع چه بود. اختیار را باید از قدرت متمایز دانست.
قدرت موضوعی یك طرفه است. دارنده آن می تواند از طریق زور یا پاداش، دیگری را وادارد كه به دلخواه او رفتار كند. اما در اختیار، قبول حاكمیت توسط فرو دستان نیز نهفته است.
به بیان دیگر اختیار را می توان تنها محدوده مورد موافقت فرودستان به كار برد. منظور وبر از اختیار مشروع، همین موقعیت اخیر است.سه نوع اختیار مشروع تشریح شده توسط وبر را می توان به صورت زیر خلاصه كرد:
            
اختیار سنتی: كه در آن پذیرش افراد واجد اختیار از سنت و رسم ناشی می شود.
اختیار كاریزماتیك: كه در آن پذیرش از وفاداری و اعتماد به توانایی های شخصی حكمران سرچشمه می گیرد.
اختیار عقلایی یا قانونی: كه در آن پذیرش از مقام یا سمت دارنده یا اختیار كه توسط مقررات و دستور العمل های سازمان محدود و مشخص شده، ناشی می شود. امروزه این شكل است كه در اكثر سازمان ها وجود دارند و این شكلی است كه وبر به آن نام بروكراسی داده است.


وبر معتقد است یكی دیگر از مبانی اختیارات، قوانین و مقررات صریح و روشنی است كه موجودیت سازمان را جنبه عقلایی می دهد و اختیارات را در نظر مرئوسین مشروع جلوه گر می نماید.


همچنین او معتقد است سوابق، محیط اجتماعی و شرایط فرهنگی مختلف، عواملی
هستندكه مبانی اختیارات را در سازمان ها تعیین می نمایند.
مثلاً در جوامع قرونوسطایی اغلب اختیارات ناشی از رسم سنت بود و در جوامع مدرن امروزی اغلب اختیاراتریشه های بروكراتیك و در سازمان های انقلابی مثلاً انقلاب 1917 روسیه اختیارات اغلبمنشأ جذبه شخصی داشته است.
از طرف دیگر وبر می گوید: «اختیارات خانواده حتی درجوامع بروكراتیك بر مبنای رسم و سنت، اختیارات سازمان های وسیع و پیچیده حتی دردوران قرون وسطایی بر اساس بروكراسی یا قوانین و مقررات و بالاخره اختیارات احزابسیاسی و انقلابی حتی در یك جامعه كهنه و قدیمی بر اساس كاریزماتیك یا جذبه استوارمی باشد.»
وبر پس از تجزیه و تحلیل بالا نتیجه گیری می كند كه اداره ی مؤثر و مفیدسازمان های وسیع و پیچیده امروز مستلزم اعمال اختیارات مبتنی بر مبنای بروكراتیكاست.
مبانی دیگر اختیارات نظیر كاریزما و یا رسم و سنت هیچكدام قادر نیست احتیاجاتسازمان های جوامع امروزی را جوابگو باشد زیرا فاقد یك سیستم منظم تقسیم و تخصصیكردن كارهای سازمان است و ثانیاً اساس و پایه های منطقی و عقلایی را برای انجام مؤثر فعالیت های سازمان ایجاد نمی كند و در اختیار نمی گذارد.

2- ساختار ایده آل سازمان های بروكراتیك‌‌‌‌(ویژگی های اصلی بروكراسی):وبر ساختار ایده آل سازمان های بروكراتیك امروزی را بر اصول زیر استوار و آن ها را به تفصیل بیان كرده است:
1.تنظیم وظایف رسمی و مداوم سازمان در چارچوب مقررات و قواعد روشن: وبر معتقد است كه سازمان های عقلایی امروزه باید مداومت و ثبات خود را حفظ كنند و برای انجام دادن وظایف سازمانی رفتار و راه حل های استاندارد و یكنواختی را به وجود آورد.
وجود قواعد به این دلیل لازم است كه امكان اینكه وظایف سازمان های وسیع به صورت مواردی منحصر به فرد و انفرادی به طور مؤثر و با صرفه انجام گیرد بسیارضعیف و یا اصولاًغیر ممكن است.

2.ایجاد زمینه برای ابراز شایستگی
                                       
الف: تقسیم منظم كارها برای مسئولین تعهد و مسئولیت ایجاد می كند.
ب: برای تسهیل انجام این چنین مسئولیت ها، اختیارات لازم را تفویض می نماید.
ج: و بالاخره مسائل را مناسب با شرایط مختلف دقیقاً مشخص نموده و در اختیار مجریان قرار دهد. به عبارت دیگر ایجاد زمینه مناسب برای ابراز شایستگی در سازمان بر اساس تقسیم منظم (كار، حقوق و قدرت) امكان پذیر خواهد بود.
بنابراین، نه تنها افراد سازمان باید شغل خود را صراحتاً بشناسند و وسایل مورد لزوم را یكی از عوامل مهم فرماندهی بر دیگران است در اختیار داشته باشند، بلكه باید به حدود شغل، حقوق و قدرت خود آگاه باشند و پا را از گلیم خود فراتر ننهند و در حوزه مسئولیت و نقش دیگران قدم نگذارند و هدف های كلی سازمان را تحت الشعاع هدف های خود در نیاورند.


3. استقرار سیستم آموزش های فنی و تخصصی: معمولاً قواعد و مقرراتی كه در هر پست و مقام، وظایف ساز مانی را محدود و مقید می كند، اغلب فنی ،تخصصی و منطبق بر فرم های مختلف سازمانی می باشند. بنابراین تنها كسانی  می توانند در این تیپ ها به ایفای موفقیت آمیز مسئولیت های خود بپردازند كه از آموزش فنی و تخصصی بهره  كافی گرفته باشند. وبر همچنین معتقد است كه اختیارات بروكراتیك مدیر در پست های سازمانی وسیع، از دانش تحصیلات و آموزش های تخصصی او ریشه می گیرد زیرا دانش و آموزش فنی یك مدیر است كه اختیارات او را هم در نظر مرئوسین، مشروع و قابل قبول جلوه گر می سازد.

4.ایجاد سلسله مراتبی از مقامات و پست های سازمانی: به نظر وبر اطاعت و انجام دادن كار در سازمان بر حسب اتفاق به وجود نمی آید و باید به طور منظم مورد بازرسی و نظارت قرار گیرد.  لذا به منظور حصول یك سیستم نظارت همه جانبه باید بین پستها و مقامات سازمانی و واحد های تحت سرپرستی آن ها، سلسله مراتب فرماندهی و نظارت ایجاد گردد تا ضمن آن پست ها و واحد های تحت نظارت و بازرسی دقیق مقامات بالاتر قرار گرفته، مقید به پیروی از اصول و مقرراتی استاندارد باشند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

محتوای فایل دانلودی

فایل ورد word قابل ویرایش

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 86 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×